Waarom zijn sociale media belangrijk voor freelancers?

by Chris - No Comments

Samen met Lodi Planting van IKKI.be, schrijf ik een aantal artikelen over sociale media. Dit is het eerste artikel, geschreven door Lodi.

Waarom is sociale media belangrijk? Deze vraag kreeg ik voorgeschoteld door Chris Demeyere . Hij heeft me gevraagd om deze vraag te beantwoorden met het oog op freelancers, interim-managers en zelfstandigen. Een kleine disclaimer: hetgeen dat volgt is mijn visie anno 2011 en is bijgevolg nooit volledig vanwege de continue ontwikkelingen.

sociale mediaWat zijn sociale media?
Om te antwoorden op de vraag waarom sociale media belangrijk is moeten we eerst weten wat sociale media zijn. Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Voorbeelden hiervan zijn Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus. Deze laatste zullen de komende weken allemaal