Algemene voorwaarden en privacy policy

A Little Conversation Comm. V.

Chris Demeyere
Gapaardstraat 37
8850 Ardooie
Belgium

http://www.alittleconversation.be en http://www.conversation.be

info (at) alittleconversation.be en info (at) conversation.be

+32 486 59 00 70

BTW: BE842.322.561

Bank: ING 363 0999769 30
BIC BBREBEBB
IBAN BE15 3630 9997 6930

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden omvatten de bepalingen en de voorwaarden van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de website. De gebruiker wordt geacht in te stemmen met de bepalingen van deze overeenkomst.

A little conversation GCV heeft het recht om deze overeenkomst op elk ogenblik te wijzigen.

Artikel 2. Intellectuele eigendom en copyright

De op deze site verstrekte gegevens en andere elementen zijn eigendom van A Little Conversation Comm. V. Zij mogen niet worden overgenomen zonder voorafgaandelijke toestemming.

Artikel 3. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verzamelen informatie die nuttig is voor de optimale werking van deze site. Wij respecteren uw privacy en zullen deze niet voor commerciële doeleinden gebruiken tenzij toelating hiervoor blijkt uit het gebruik van de site. De site houdt logs bij voor analyse van het sitegebruik en kan cookies gebruiken. Dit zal nooit misbruikt worden.

Wijzigingen aan deze privacyregeling zijn altijd mogelijk.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

A Little Conversation Comm. V. is niet verantwoordelijk voor fouten of gebrekkige gegevens op deze site. Foute gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële of andere schadevergoeding.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd. Dit geldt ook voor de contractuele voorwaarden. De Nederlandstalige versie van de website en de voorwaarden krijgen voorrang op informatie in andere talen.

Artikel 6. Contractuele voorwaarden

6.1. De overeenkomsten van A Little Conversation Comm. V. zijn enkel bindend indien aangegaan door Chris Demeyere. Voor elke overeenkomst zal een contract worden opgemaakt, net zoals voor elke wijziging aan dit contract. Alle contracten zijn schriftelijk, ofwel digitaal, ofwel op papier. Indien beide beschikbaar zijn, heeft de digitale versie voorrang.

6.2. De prijs die afgesproken wordt tussen A Little Conversation Comm. V. en de klant wordt zowel weergegeven inclusief als exclusief BTW. Indien dit onduidelijk is, wordt ervan uitgegaan dat dit exclusief BTW is. Eventuele onkosten zoals (maar niet beperkt tot) vervoer, maken geen deel uit van de prijs.

6.3. Facturen worden maandelijks verstuurd en zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst, tenzij anders bepaald in een contract. Bij niet betaling binnen de termijn van 30 dagen, of deze bepaald in het contract, is een administratieve kost van 250 euro verschuldigd bovenop de wettelijke intresten. Deze worden van rechtswege verschuldigd.

6.4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het contract, heeft A Little Conversation Comm. V. het recht om het feit en het voorwerp van de samenwerking publiek te maken en eventueel te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Artikel 7. Feweb en andere lidmaatschappen

A Little Conversation Comm. V. is lid van Feweb en Voka.

 

Update 24 juni 2015: verwijdering vermelding van eTic omwille van de stopzetting van deze dienst
Update 22 oktober 2011: toevoeging Artikel 7 over eTic
Aanmaak 10 oktober 2010